Potrzebujesz pożyczki? Skontaktuj się z nami!

Rozpatrzenie Państwa wniosku o pożyczkę jest całkowicie bezpłatne!

Pożyczki prywatne dla firm

Firmy udzielające pożyczek prywatnych nie bez powodu zyskują coraz większy udział w rynku finansowania działalności przedsiębiorstw. Kredyty od lat pozostawały domeną instytucji bankowych. Jednak szereg obostrzeń związanych z udzielaniem wsparcia sprawił, że firmy będące w trudnej sytuacji lub posiadające krótką historię działalności borykają się z błędnym kołem zmagań z restrykcjami kredytowymi. Pożyczka prywatna dla firm staje się tutaj nie tylko kołem ratunkowym, ale uzasadnioną ekonomicznie alternatywą dla produktów bankowych. Czym są prywatne pożyczki dla firm i jakie warunki należy spełnić, aby je uzyskać? Czy prywatne firmy udzielające pożyczek są w pełni bezpiecznym partnerem do tego typu transakcji? Jak kształtuje się rynek pożyczek od osób prywatnych oraz jak wygląda proces kojarzenia pożyczkobiorcy z prywatnym inwestorem?

Czym są prywatne pożyczki dla firm?

Pożyczki prywatne wchodzą w zakres pozabankowych produktów finansowych, udzielanych przedsiębiorstwom, które nie mogą lub nie chcą korzystać ze wsparcia bankowego. Wiele osób posiadających oszczędności, poszukuje różnych opcji na pomnażanie kapitału i jego ochrony przed inflacją. Inwestycje na rynku akcji lub instrumentów pochodnych wymagają jednak dużej wiedzy o rynkach finansowych. Zakup nieruchomości wiąże się z koniecznością ich utrzymania i pokrywania bieżących rachunków. W grę wchodzi również kwestia płynności. Im bardziej wydłużony proces sprzedaży instrumentu inwestycyjnego, tym większe ryzyko negatywnych skutków zamrożenia gotówki.
Pożyczki od osób prywatnych są z punktu widzenia inwestora atrakcyjnym sposobem na wykorzystanie kapitału. Udzielane dla firm, zyskują na znaczeniu i pozwalają ratować wiele przedsiębiorstw przed bankructwem lub brakiem możliwości rozwoju. Co więcej, oferowane przez inwestorów prywatne pożyczki na procent integrują w umowie wiele mechanizmów zabezpieczeń na skutek niewypłacalności, np. poprzez zastaw hipoteki. Asymetria ryzyka na korzyść inwestora nie staje się jednak wadą tego rodzaju pożyczek, lecz gwarancją lepszych warunków oprocentowania dla pożyczkobiorcy, a co za tym idzie – niewielkiego obciążenia dla jego budżetu.
Pożyczki od prywatnych inwestorów udzielane są najczęściej we współpracy z instytucjami pozabankowymi, które posiadają bogatą bazę inwestorów chętnych do podzielenia się środkami finansowymi za określoną rekompensatą. Fundusze kredytowe czuwają nad bezpieczeństwem transakcyjnym, dzięki czemu obie strony mają gwarancję skutecznej realizacji pożyczki. Warunki współpracy ustalane są indywidualnie między inwestorem a pożyczkobiorcą. Daje to duże pole do negocjacji cenowych oraz tworzenia indywidualnego harmonogramu spłaty. Elastyczność regulaminowa stanowi kolejny atut pożyczek prywatnych, które w dodatku mogą być udzielone na dowolny cel.

Warunki udzielenia pożyczki od osób prywatnych

Cechą charakterystyczną pożyczki prywatnej dla firm staje się otwarty próg wejścia, umożliwiający otrzymanie wsparcia tam, gdzie instytucje bankowe odmówiłyby jego udzielenia. Firmy o krótkim stażu rynkowym nie stanowią wiarygodnego podmiotu w oczach banków, ze względu na ich niewielką historię transakcyjną. Często dopiero po kilku latach działalności wykazującej stały wzrost dochodów, przedsiębiorstwo może się ubiegać o kredyt inwestycyjny. Dla wielu przedsiębiorców taki stan rzeczy nie może być zaakceptowany. Zwiększenie konkurencyjności firmy wymaga nakładów finansowych przede wszystkim na początku jej funkcjonowania. Pojawia się tutaj swoiste błędne koło – firma ma skuteczny plan działania, jednak brak dostępu do kredytu nie pozwala na jego realizację, co z kolei rodzi brak możliwości ulepszania swoich usług. Również firmy borykające się z zadłużeniem lub brakiem płynności finansowej nie mają szans na wsparcie bankowe.
Prywatni inwestorzy udzielający pożyczek nie ograniczają swojej oferty wyłącznie do stabilnych firm, które również dla banków byłyby atrakcyjnym kredytobiorcą. Ogromną zaletą prywatnych pożyczek dla firm staje się ich szeroka dostępność. Jedynym warunkiem wstępnym pozostaje posiadanie zarejestrowanej działalności gospodarczej oraz pewnych zasobów majątkowych, służących jako zabezpieczenie spłaty pożyczki. Najczęstszym mechanizmem zabezpieczającym spłatę jest wpis do hipoteki.
Warunki otrzymania pożyczki prywatnej nie wykreślają z listy podmiotów uprawnionych również firm, które mają już zadłużenie z innego źródła. Nie istnieje tu wymóg przedstawiania pakietu dokumentów odnośnie do wysokości dochodów, umów z kontrahentami czy historii kredytowej w poszczególnych instytucjach. Prywatne firmy udzielające pożyczek nie sprawdzają historii pożyczkobiorcy w BIK, BIG, KRD, ZUS czy US.
Ustalając warunki udzielenie pożyczki, kredyty prywatne wykazują dużą elastyczność w kwestiach regulaminowych. Nie występują tutaj sztywne ramy proceduralne, jakimi obwarowane zostały kredyty bankowe. Przystępne warunki udzielenia wsparcia dają także korzyść w postaci szybkiej decyzji o jego udzieleniu.

Prywatne firmy udzielające pożyczek od inwestorów indywidualnych – alternatywa dla instytucji bankowych

Pożyczka prywatna dla firm często przyjmuje formę pożyczki społecznościowej, w której z bazy ofert inwestorów indywidualnych następuje selekcja najlepszej propozycji dopasowanej do kryteriów przedstawionych przez pożyczkobiorcę. Samodzielne poszukiwanie inwestora wiązałoby się ze znaczną inwestycją czasową, a także brakiem wsparcia prawnego. Dlatego działalność prywatnych firm udzielających pożyczek często ulega rozszerzeniu o uwzględnianie ofert prywatnych posiadaczy kapitału, którzy chcą go zainwestować w pożyczkę na procent.
Kredyty prywatne opierają się o organizowanie aukcji dla inwestorów odpowiadających na zapotrzebowanie pożyczkobiorcy. Firma poszukująca wsparcia finansowego przedstawia swoje oczekiwania, a inwestorzy składają oferty z uwzględnieniem maksymalnej dostępnej kwoty oraz oczekiwanego wynagrodzenia. Taka forma współpracy na linii inwestor-pożyczkobiorca wykazuje ogromną skuteczność i prostotę swojej konstrukcji. Firma czuwająca nad całością transakcji gwarantuje sprawdzenie pożyczkobiorcy pod kątem legalności jego biznesu, a także prowadzi wszelkie procedury formalne, doradzając inwestorowi w kwestiach stosowanych zabezpieczeń.
Wspomnieliśmy wcześniej, że prywatne pożyczki dla firm mogą być zabezpieczone zastawem nieruchomości, co wiąże się z podpisaniem aktu notarialnego i wpisem do księgi wieczystej. Jednak hipoteka nie jest jedyną formą zabezpieczenia spłaty pożyczki. Popularną metodą staje się także weksel in blanco, cesja wierzytelności, dobrowolne poddanie się egzekucji na podstawie aktu notarialnego, zastaw rejestrowy obciążający rzecz ruchomą, a także przeniesienie przez dłużnika prawa własności swojej rzeczy na wierzyciela, znane jako przewłaszczenie.
Nie ma tu przeciwwskazań do zastosowania kilku rodzajów zabezpieczeń jednocześnie. Ustalenia odnośnie do mechanizmów zabezpieczających spłatę zadłużenia pozostają w gestii obu stron transakcji. Uczciwe pożyczki prywatne wykazują się bardzo dynamicznym rozwojem. Przyczyny tego stanu rzeczy należy upatrywać w niskich wymogach formalnych, szybkości przyznawanych środków finansowych, a także elastyczności w ustaleniach poszczególnych zapisów w umowie. Z punktu widzenia pożyczkodawcy jest to niezwykle istotny element, pozwalający na dobranie metody oraz harmonogramu spłaty do własnych możliwości finansowych.

Pożyczki prywatne online – jak złożyć wniosek o udzielenie wsparcia?

Na rynku pożyczek prywatnych przeważają rozwiązania zdalne, które przyśpieszają cały proces. Pożyczki prywatne online udzielane są przez wyspecjalizowane instytucje pozabankowe, które wykorzystują własne środki do udzielania wsparcia przedsiębiorstwom. Procedura składania wniosku online nie wymaga podawania skomplikowanych informacji, a jedynie podstawowych danych osobowych i specyfikacji nieruchomości pod zabezpieczenie, jeśli pożyczkodawca wybiera taką formę gwarancji spłaty zadłużenia. Konieczne będzie również przedstawienie numeru księgi wieczystej oraz dokumentu poświadczającego nabycie prawa własności.
Uruchomienie procedury przyznawania pożyczki następuje niemal natychmiast, co stanowi kolejną przewagę nad procesem udzielania kredytu przez banki.
Decyzję o kierunku rozpatrzenia wniosku pożyczkobiorca otrzymuje zazwyczaj w ciągu 24h od momentu przesłania kompletu dokumentów. Korzystając z usługi na pożyczki od firmy prywatnej, przedsiębiorstwa zyskują możliwość otrzymania szybkiego zastrzyku finansowego, który posłuży do ratowania trudnej sytuacji lub pobudzenia rozwoju poprzez nowe inwestycje.

Czy pożyczki od osób prywatnych są bezpieczne?

Model biznesowy oparty o pożyczki pozabankowe stosuje się do ram polskiego prawa finansowego. Nawiązanie współpracy z wiarygodnym partnerem stanowi gwarancję stabilności i bezpieczeństwa. Z racji tego, że obie strony traktują siebie w sposób odpowiedzialny, zarówno pożyczkobiorcy, jak i firmie udzielającej wsparcia zależy na bezproblemowej spłacie długu. Ryzyko dla pożyczkodawcy, zarówno firmy prywatnej jak i inwestora indywidualnego, zostało zminimalizowane dzięki zabezpieczeniom zawartym w umowie. Z kolei przedsiębiorstwa zaciągające pożyczkę wykazują ogromną determinację do regularnej spłaty zadłużenia, mając plan wyjścia z kryzysu lub inwestowania w rozwój. Pożyczki od prywatnych inwestorów to doskonała alternatywa wobec kredytów bankowych, która wiąże się z podobnym oprocentowaniem, lecz dużo bardziej przyjaznym środowiskiem proceduralnym.

Gdzie znaleźć pożyczki od prywatnych inwestorów?

Otrzymanie pożyczki od prywatnego inwestora lub firmy udzielającej pożyczek prywatnych jeszcze nigdy nie było tak przystępne. W dobie Internetu pożyczkobiorca nie jest ograniczony do miejsca swojej działalności, lecz może skutecznie poszukiwać finansowania na terenie całego kraju.
W funduszu kredytowym Silesia oferujemy kompleksową obsługę firm poszukujących możliwości uzyskania prywatnej pożyczki. Przyznajemy własne środki finansowe w oparciu o minimalne wymogi formalne. Pomagamy także inwestorom prywatnym, którzy poszukują możliwości zainwestowania oszczędności w ramach pożyczki dla firm. Pożyczki od prywatnych inwestorów stymulują życie gospodarcze w kraju, będąc przystępnym i szybkim sposobem na przywrócenie firmom płynności finansowej.

Rozpatrzenie Państwa wniosku o pożyczkę jest całkowicie bezpłatne!