Potrzebujesz pożyczki? Skontaktuj się z nami!

Dokumenty do wniosku

W celu rozpatrzenia decyzji wraz z wnioskiem należy przesłać stosowne dokumenty których lista została zamieszczona poniżej:

  • numer księgi wieczystej nieruchomości (w przypadku braku księgi wieczystej zaświadczenie ze spółdzielni o posiadaniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu)
  • akt notarialny stanowiący podstawę nabycia nieruchomości
  • zdjęcia przedstawiające budynek mieszkalny wraz z wejściem, a także poszczególne pomieszczenia znajdujące się w mieszkaniu lub w domu,

a w przypadku działki (gospodarstwa rolnego) dodatkowo:

  • zdjęcia działki oraz sąsiadujących z nią zabudowań i zdjęcia najbliższej okolicy
  • wypis z rejestru gruntów
  • wyrys z mapy ewidencyjnej gruntów (mapka geodezyjna)

Ponadto, prosimy o podanie swoich danych osobowych oraz numeru telefonu.

Rozpatrzenie Państwa wniosku o pożyczkę jest całkowicie bezpłatne!